Veelgestelde vragen aan ons

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen.

Wie weet staat jouw vraag er wel tussen.

Algemeen

Iedereen die zich aangemeld heeft op deze project website is altijd als eerst op de hoogte van het laatste nieuws. Je kunt je hier aanmelden als geïnteresseerde.

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven voor de verkoop. Door aan te melden  blijf je op de hoogte van alle informatie omtrent het project via de digitale nieuwsbrieven per mail. Bij inschrijven kom je in beeld als potentiële koper, dit kan echter pas vanaf de verkoopfase.

Om een sociale huurwoning te huren moet je ingeschreven staan bij de Woningzoeker. Op  www.dewoningzoeker.nl lees je hoe de woningen verhuurd worden en wat de voorwaarden zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een vrije sector huurwoning. Zodra hier meer informatie over bekend is informeren wij iedereen via de nieuwsbrief.

Ja, hier is ruimte voor. Bij  het inschrijven als geïnteresseerde is er de mogelijkheid om onze woonwens enquête in te vullen. De resultaten van deze enquête gebruiken wij om het plan verder uit te werken en de woningen te verbeteren.

Bij algemene vragen over het project kan per mail contact opgenomen worden met: info@deweezen.nl. Bij vragen over de verkoop kan het best contact opgenomen worden met contact@woonfabriekzwolle.nl.

Verkoopproces

We hopen in het tweede kwartaal van 2023 in verkoop te gaan met de eerste appartementen. Meer informatie over de planning kun je vinden onder het plan. 

Bij de officiële start verkoop. Wanneer je je hebt aangemeld als geïnteresseerde en voor de nieuwsbrief zul je hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Als de officiële verkoop van start gaat, is alle informatie over het plan digitaal beschikbaar. Via deze website vind je dan alle tekeningen, prijzen (ook van opties) en nog meer nuttige informatie. De inschrijving gebeurt helemaal digitaal; je hoeft er de deur niet voor uit. Dit verloopt via het 'online inschrijven' formulier dat binnen het account beschikbaar wordt gesteld. De makelaar helpt er graag mee als je dit wenst. Wel moet jouw inschrijving binnen een bepaalde tijd voltooid zijn (meestal twee weken).  Let op: deze inschrijving is nog steeds geheel vrijblijvend. Pas bij het tekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) bij de makelaar ga je een verplichting aan. Nog geen account? Meld je dan hier aan.

Het toewijzen van de woningen gebeurt door een computer. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk woningen toewijzingen met een eerste voorkeur. Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen. Als er voor een bouwnummer meerdere kandidaten zijn, vindt er een toewijzing plaats onder kandidaten die hebben kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken of hebben aangegeven de aankoop zonder voorbehoud(en) te kunnen voldoen. Blijven er dan alsnog meerdere kandidaten over dan vindt er een loting plaats onder deze kandidaten. Wij adviseren je om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om je kans op een woning te vergroten. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

Planning, sloop & bouw

In juli 2022 is er gestart met de sloop van het eerste bestaande gebouw. In het voorjaar van 2023 zal naar verwachting gestart worden met de sloop van het volgende bestaande gebouw.

 

In oktober 2022 is de bouw van het eerste appartementengebouw gestart.

Het totale project met alle gebouwen en de openbare ruimte verwachten wij rond 2029 op te leveren.

Nee. De bouw van de woningen is onderverdeeld in meerdere fases welke zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar worden gebouwd. Meer informatie over de planning kun je vinden onder het plan.

Fase 1 bestaat uit een appartementencomplex met 63 sociale huur appartementen voor de Woningcorporatie Openbaar Belang.

Fase 2 bestaat uit ongeveer 30 koop appartementen, 23 koop woningen, 18 sociale huur appartementen en 44 vrije sector huur appartementen.

De laatste fase bestaat uit een mix van circa 100 koop appartementen, 160 sociale huur appartementen en 75 vrije sector huur appartementen in verschillende gebouwen.

Meer informatie over de planning kun je vinden onder het plan.

Informatie omwonenden

Wanneer je je hebt aangemeld als geïnteresseerde en voor de nieuwsbrief zul je per e-mail op de hoogte worden gehouden van de voortgang en plannen. Je kan je hier aanmelden.

Ja, wij bepalen welke woningen en gebouwen  er in aanmerking komen voor het opstellen van een zogenaamd 'rapport belendend perceel'. De eigenaren van deze opstallen zijn benaderd om mee te werken aan het opstellen van het rapport. In dit rapport wordt vastgelegd wat de huidige staat is van de opstal. Mocht er eventuele schade ontstaan door de bouwwerkzaamheden, dan kan dit doormiddel van het rapport aangetoond worden.

Ontwikkel Combinatie Nijhuis Explorius (OCNE)  is de Projectontwikkelaar van het plan en zal je te woord staan bij vragen. Je kunt mailen naar het adres info@deweezen.nl of bij urgente vragen kun je bellen naar 0548-53 54 45.

Privacy

Ontwikkel Combinatie Nijhuis Explorius (OCNE)  neemt de privacy van haar contacten zeer serieus en spant zich in om persoonsinformatie goed te beveiligen en enkel beschikbaar te stellen daar waar nodig. Alle betrokken partijen tijdens de ontwikkeling, verkoop, bouw en oplevering van de woningen zijn gebonden aan AVG-wetgeving en handelen volgens een verwerkersovereenkomst. Dat houdt in dat zij bij wet verplicht zijn deugde te handelen omtrent (gevoelige) persoonsinformatie en deze enkel tot zich mogen nemen voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en niet langer dan nodig.

Verstrekte persoonsinformatie wordt gebruikt om op een gepersonaliseerde manier met geïnteresseerde te communiceren over nieuwbouwprojecten en aangelegenheden van Nijhuis onder andere binnen het account dat beschikbaar wordt gesteld op deze website, een nieuwsbrief of andere contactmomenten.

Binnen het account dat wordt geboden op de website kan er zelf regie worden gevoerd over eigen persoonsinformatie en financiële gegevens onder het item 'Mijn inschrijving'.
Standaard worden financiële gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de koop van de woning bewaard totdat alle woningen zijn opgeleverd. Hierna zullen de gegevens van alle geïnteresseerden worden verwijderd.
Contactgegevens worden bewaard totdat geïnteresseerde zich afmeld als geïnteresseerde in een Nijhuis-woning. Dit kan op de volgende manieren:
* Binnen het account wordt onder 'Mijn inschrijving' afgemeld,
* Er wordt gebruik gemaakt van de 'uitschrijven' link die onderaan iedere nieuwsbrief wordt meegestuurd,
* Er wordt per telefoon of e-mail contact opgenomen met de betrokken makelaar of verkoopmedewerker en aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in een nieuwbouwwoning van Nijhuis,
* Contactgegevens van kopers worden vanwege administratieve reden langer bewaard. Het is niet mogelijk om deze gegevens 'terug te trekken'. Wel kan er binnen het account of via de nieuwsbrief worden aangegeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Als er geen interesse meer is in het project kan er worden uitgeschreven aan de hand van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of binnen het persoonsgebonden account op de website. Uitschrijven binnen het account gaat via het menu-item 'Mijn inschrijving'.

Een verwijderverzoek, ook wel verzoek tot vergetelheid, kan worden ingediend onder menu-item 'Mijn inschrijving' binnen het persoonsgebonden account. Indien er geen actieve verbintenissen zijn (reservering, optie of koopovereenkomst op een woning) zullen de gegevens binnen 24 uur worden verwijderd. Mocht er sprake zijn van een actieve verbintenis waardoor er om administratieve redenen geen direct gevolg kan worden gegevens tot het verwijderverzoek zal er binnen 72 uur contact worden opgenomen.

Op de hoogte blijven?

Ik ben geïnteresseerd in de nieuwbouw van de familie Van de Weezen en wil graag vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.