Veelgestelde vragen aan ons

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen. Wie weet staat jouw vraag er wel tussen.

Staat je vraag hier niet tussen? Bij algemene vragen over het project kan per mail contact opgenomen worden met: info@deweezen.nl. Bij vragen over de verkoop kan het best contact opgenomen worden met contact@woonfabriekzwolle.nl.

Algemeen

Iedereen die zich aangemeld heeft op deze projectwebsite is altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws over de verschillende familieleden binnen De Weezen. Je kunt je hier aanmelden als geïnteresseerde.

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven voor de verkoop. Door je aan te melden blijf je op de hoogte van alle informatie via de digitale nieuwsbrieven per mail. Bij inschrijven kom je in beeld als potentiële koper, dit kan echter pas vanaf de verkoopfase van het betreffende familielid. Op de pagina Ons aanbod is te zien wat er nu in verkoop is.

Op dit moment zijn de 24 appartementen en 6 penthouses James in verkoop en zijn we in voorbereiding met de 23 woningen Philip, MIlan, Amelie en Olivia en 18 appartementen Mees. Houdt de website in de gaten en schrijf je in om op de hoogte te blijven.

Ja, hier is ruimte voor. Bij het inschrijven als geïnteresseerde is er de mogelijkheid om onze woonwensenquête in te vullen. De resultaten van deze enquête gebruiken wij om de plannen per familielid verder uit te werken en de woningen te verbeteren.

Planning, sloop & bouw

In het voorjaar van 2022 zijn wij gestart met de sloop en bouw en wij verwachten tot en met 2029 bezig te zijn. Inmiddels is het eerste gebouw Evi opgeleverd en het tweede gebouw Charlie is in aanbouw.

Het totale project met alle 15 familieleden en de openbare ruimte verwachten wij rond 2029 op te leveren.

Nee. De bouw van de woningen is onderverdeeld in meerdere fases welke zoveel mogelijk aansluitend aan elkaar worden gebouwd. Meer informatie over de planning kun je vinden onder Plan De Weezen.

Fase 1 bestaat uit appartementencomplex Evi met 63 sociale huurappartementen voor de Woningcorporatie Openbaar Belang.
Fase 2 bestaat uit 48 koopappartementen James en Mees, 23 koopwoningen Philip, Milan, Amelie en Ollivia en 44 sociale huur appartementen Charlie.
De derde en laatste fase bestaat uit een mix van starters, 2-, 3- en 4-kamer koop appartementen, sociale- en vrije sector huurappartementen in de verschillende gebouwen.

Meer informatie over de planning kun je vinden onder Plan De Weezen

Informatie omwonenden

Wanneer je je hebt aangemeld als geïnteresseerde en voor de nieuwsbrief zul je per e-mail op de hoogte worden gehouden van de voortgang en plannen. Je kan je hier aanmelden.

Ja, wij bepalen welke woningen en gebouwen er in aanmerking komen voor het opstellen van een zogenaamd 'rapport belendend perceel'. De eigenaren van deze opstallen zijn benaderd om mee te werken aan het opstellen van het rapport. In dit rapport wordt vastgelegd wat de huidige staat is van de opstal. Mocht er eventuele schade ontstaan door de bouwwerkzaamheden, dan kan dit door middel van het rapport aangetoond worden.

Ontwikkelcombinatie Nijhuis-Explorius (OCNE) is de Projectontwikkelaar van het plan en zal je te woord staan bij vragen. Je kunt mailen naar het adres info@deweezen.nl of bij urgente vragen kun je bellen naar 0548-53 54 45.

Privacy

Ontwikkel Combinatie Nijhuis Explorius (OCNE)  neemt de privacy van haar contacten zeer serieus en spant zich in om persoonsinformatie goed te beveiligen en enkel beschikbaar te stellen daar waar nodig. Alle betrokken partijen tijdens de ontwikkeling, verkoop, bouw en oplevering van de woningen zijn gebonden aan AVG-wetgeving en handelen volgens een verwerkersovereenkomst. Dat houdt in dat zij bij wet verplicht zijn deugde te handelen omtrent (gevoelige) persoonsinformatie en deze enkel tot zich mogen nemen voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en niet langer dan nodig.

Verstrekte persoonsinformatie wordt gebruikt om op een gepersonaliseerde manier met geïnteresseerde te communiceren over nieuwbouwprojecten en aangelegenheden van Nijhuis onder andere binnen het account dat beschikbaar wordt gesteld op deze website, een nieuwsbrief of andere contactmomenten.

Binnen het account dat wordt geboden op de website kan er zelf regie worden gevoerd over eigen persoonsinformatie en financiële gegevens onder het item 'Mijn inschrijving'.
Standaard worden financiële gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de koop van de woning bewaard totdat alle woningen zijn opgeleverd. Hierna zullen de gegevens van alle geïnteresseerden worden verwijderd.
Contactgegevens worden bewaard totdat geïnteresseerde zich afmeld als geïnteresseerde in een Nijhuis-woning. Dit kan op de volgende manieren:
* Binnen het account wordt onder 'Mijn inschrijving' afgemeld,
* Er wordt gebruik gemaakt van de 'uitschrijven' link die onderaan iedere nieuwsbrief wordt meegestuurd,
* Er wordt per telefoon of e-mail contact opgenomen met de betrokken makelaar of verkoopmedewerker en aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in een nieuwbouwwoning van Nijhuis,
* Contactgegevens van kopers worden vanwege administratieve reden langer bewaard. Het is niet mogelijk om deze gegevens 'terug te trekken'. Wel kan er binnen het account of via de nieuwsbrief worden aangegeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Als er geen interesse meer is in het project kan er worden uitgeschreven aan de hand van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of binnen het persoonsgebonden account op de website. Uitschrijven binnen het account gaat via het menu-item 'Mijn inschrijving'.

Een verwijderverzoek, ook wel verzoek tot vergetelheid, kan worden ingediend onder menu-item 'Mijn inschrijving' binnen het persoonsgebonden account. Indien er geen actieve verbintenissen zijn (reservering, optie of koopovereenkomst op een woning) zullen de gegevens binnen 24 uur worden verwijderd. Mocht er sprake zijn van een actieve verbintenis waardoor er om administratieve redenen geen direct gevolg kan worden gegevens tot het verwijderverzoek zal er binnen 72 uur contact worden opgenomen.

Verkoopproces (algemeen)

De verkoop vindt gefaseerd plaats. Op de pagina Ons aanbod is te zien wat er nu in verkoop is. Meer informatie over de totale projectplanning kun je vinden onder Plan de Weezen. Zodra er meer informatie bekend is over het in verkoop komen van de volgende familieleden wordt dit via de projectwebsite en nieuwsbrieven gemeld. Je kunt je hier aanmelden als geïnteresseerde, waardoor je op de hoogte gehouden wordt!

Bij de officiële start verkoop van ieder familielid. Wanneer je je hebt aangemeld als geïnteresseerde en voor de nieuwsbrief zul je hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld. Je kunt je hier aanmelden als geïnteresseerde, waardoor je op de hoogte gehouden wordt!

Als de officiële verkoop van start gaat, is alle informatie over het betreffende deelplan digitaal beschikbaar. Via deze website vind je dan alle tekeningen, prijzen (ook van opties) en nog meer nuttige informatie. Via je account ( Klik hier om in te loggen of aan te melden ) kan je vrijblijvend je interesse kenbaar maken voor een specifiek bouwnummer. Ook kan u contact opnemen met onze makelaar De Woonfabriek in Zwolle: 038 – 741 0741 of contact@woonfabriek.nl. Of u kan direct contact opnemen met ons: info@deweezen.nl.

Het toewijzen van de woningen gebeurt door een computer. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk woningen toewijzingen met een eerste voorkeur. Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen. Als er voor een bouwnummer meerdere kandidaten zijn, vindt er een toewijzing plaats onder kandidaten die hebben kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken of hebben aangegeven de aankoop zonder voorbehoud(en) te kunnen voldoen. Blijven er dan alsnog meerdere kandidaten over dan vindt er een loting plaats onder deze kandidaten. Wij adviseren je om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om je kans op een woning te vergroten. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

Huurwoningen

Om een sociale huurwoning te huren moet je ingeschreven staan bij de Woningzoeker. Op www.dewoningzoeker.nl lees je hoe de woningen verhuurd worden en wat de voorwaarden zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je in te schrijven voor een vrije sector huurwoning. Zodra hier meer informatie over bekend is informeren wij iedereen via de nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven?

Ik ben geïnteresseerd in de nieuwbouw van de familie Van de Weezen en wil graag vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.