Duurzaam nieuwbouwproject in Zwolle: Ontdek De Weezen

De Weezen is een duurzaam nieuwbouwproject in Zwolle. Dat zie je onder meer terug in slimme (energie-) installaties, een innovatief watersysteem en ruimte voor de natuur. We gaan de daken van de 15 gebouwen in De Weezen voorzien van zonnepanelen die energie opleveren voor de woningen. Daarnaast bedekken we diverse gevels en daken met groen. De beplanting op de gebouwen zorgt voor een uitstekende isolatie, want de planten houden vocht vast, verminderen hittestress en geven het geheel een natuurlijke uitstraling. Kleine aanpassingen hebben soms een groot effect, zoals bijvoorbeeld de omlaag gerichte, vogelvriendelijke straatverlichting. Hierdoor heb je als bewoner zo min mogelijk last van lichtvervuiling.

Een groen plan

We hebben het plan voor nieuwbouwwijk De Weezen gevuld met een soortenrijke beplanting, zodat er rondom Eva, Charlie, James en de rest van de gebouwen natuurlijke omgevingen ontstaan waar vogels, vlinders en andere insecten kunnen leven. In veel gebouwen komen zelfs vogelvoorzieningen voor bijvoorbeeld huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen! We willen de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden en aanvullen met andere boomsoorten. Het buurtpark en de groene binnenhoven worden gevuld met bloemen, gras, bomen en wandelpaden. Het groen loopt zelfs door over de gevels, dakterrassen en daken. Dit versterkt de relatie tussen het landschap en de bebouwing en zorgt voor een natuurlijke uitstraling. Vanuit elke woning heb je prachtig uitzicht op het groen.

Multifunctionele nieuwbouwwijk

Nieuwbouwwijk De Weezen wordt niet alleen een heerlijke plek om te wonen, maar ook om te werken, te sporten, te ontmoeten, te ontspannen en te ontplooien. Er komen bankjes, buurttafels en zittrappen die je uitnodigen om een praatje te maken en te genieten van het groen. Op alle niveaus stimuleert De Weezen ontmoeting tussen huis, blok en buurtgenoten.

Indeling van de buitenruimtes

Ons plan voor nieuwbouwwijk De Weezen kent verschillende niveaus van collectiviteit: van openbaar tot privé en de niveaus daartussenin. Volledig openbaar is het groen met zicht op de stad, de fiets- en wandelroutes en de plekjes langs het kanaal waar je heerlijk aan het water kunt zitten. De buurt zelf vormt een groene oase voor de bewoners van Evi, Charlie, James en de rest van de gebouwen en verwelkomt ook voorbijgangers van buitenaf.

De binnenhoven zijn meer omsloten en daardoor rustiger. Hier zullen voornamelijk aanwonenden gebruik van maken. Tot slot kun je als bewoner de kleine tuinen, dakterrassen en balkons voor privédoeleinden gebruiken.

Wonen aan het water van een Hanzestad

In nieuwbouwwijk De Weezen speelt water een grote rol. Aan de ene kant ligt het Almelose Kanaal, aan de andere kant de singel die het gebied met de binnenstad verbindt. Overal langs het water is er ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Een ruim aantal woningen biedt zicht op het water. En de doorkijk door het buurtpark geeft je als bewoner zicht op het Almelose Kanaal en de watertoren aan de overzijde.

Ruimte voor fietsers en voetgangers

In de infrastructuur van nieuwbouwwijk De Weezen hebben we veel ruimte vrijgemaakt voor fietsers en voetgangers. De padenstructuur in het plan sluit aan op het fijnmazige netwerk van fiets- en wandelpaden in het centrum. En het Kerkbrugje vormt voor jou als fietser of wandelaar een directe en snelle verbinding met de binnenstad.

Aansluitend op het duurzame karakter van De Weezen geven we wandelaars en fietsers de ruimte. Er komen twee parkeervoorzieningen waarbij auto’s zoveel mogelijk uit het zicht van de bewoners kunnen worden geparkeerd, zodat jouw uitzicht op het straatbeeld behouden blijft.

Volg de ontwikkelingen

Wil jij de ontwikkelingen rondom nieuwbouwwijk De Weezen op de voet volgen? En wil je graag op de hoogte blijven van de vorderingen van Evi, Charlie, James en de andere 12 gebouwen? Meld je dan via onderstaand formulier aan, zodat we nieuwe informatie over De Weezen zo snel mogelijk jouw kant op kunnen sturen!

Op de hoogte blijven?

Ik ben geïnteresseerd in de nieuwbouw van de familie Van de Weezen en wil graag vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.